Mit kell tudni a letelepedési engedélyről?

A letelepedési engedély egy holtig tartó jog, amennyiben a tulajdonosa nem követ el olyan súlyú bűncselekményt, amely annak visszavonását vonja maga után. A letelepedési engedélyt igazoló kártyát 5 évente kell meghosszabbítani, annak kézhezvételének napjától a tulajdonosa szabadon utazhat, tartózkodhat és vállalkozhat Schengeni övezet tagországaiban.

Milyen jogokat biztosít a letelepedési engedély?

Az engedély birtokosai az állampolgárokkal egyenlő elbánást élveznek az alábbiak tekintetében:

  • fizetett és nem fizetett munkavállalásra való jogosultság, alkalmazási feltételek és a munkavégzés feltételei (munkaidő, munkavédelmi előírások, szabadságra való jogosultság, javadalmazás és elbocsátás);
  • otthonteremtési kamattámogatás igénybevételére való jog;
  • oktatás és szakképzés, képesítések elismerése és tanulmányi ösztöndíjak;
  • szociális juttatások (családi pótlék, öregkori nyugdíj stb.) és betegbiztosítás;
  • szociális segély (minimálbér-támogatás vagy öregkori nyugdíj, ingyenes közegészségügyi ellátás stb.);
  • szociális juttatások, adókedvezmények, valamint az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés;
  • egyesülési jog, szakszervezeti tagság, valamint szakszervezeti vagy szövetségi képviseleti jog;
  • az érintett EU-tagállam teljes területén való szabad tartózkodás.

A letelepedési engedély megszerzésének 8. évét követően jogosultak a magyar állampolgárság felvételére a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

 

Hungarian State Bond_logo