A Magyarországi Letelepedési Államkötvény Program lépésről lépésre

Adminisztráció

A befektető és családtagjai kitöltik és aláírva megküldik az általunk átadott „Data sheet” nyomtatványt, továbbá a befektető, házastársa, befektetővel egy háztartásban élő eltartott gyermekeinek és befektető eltartásában élő szüleinek diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott születési anyakönyvi kivonatait, erkölcsi bizonyítványait és a házassági anyakönyvi kivonataikat.

A személyes okmányok hiteles fordítását az OFFI-nál mi végezzük!

Eljárás ideje: 7 nap

Szerződés aláírása

A befektető a Letelepedési Államkötvény Programban való részvételhez szükséges szerződéseket aláírja.

Eljárási ideje Magyarországon: 2 óra

Külföldön: 14 nap

Fizetés

A szerződés aláírását követően befektető a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tesz a szerződésben meghatározott 300.000 EUR kötvény, és a minimum 60.000 EUR kezelési költség megfizetésével.

Eljárási ideje: –

Nemzetközi utalások esetén a jóváírás várható ideje: 2 nap

Letelepedési engedély kérelem benyújtása

Magyarországon:

A kötvény ellenértékének és a kezelési díjának bankszámlán történő jóváírását követő 2 munkanapon belül a Magyarországi Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál személyesen benyújtjuk a letelepedési engedély kérelmet/kérelmeket. Ennek során történik meg a befektető és családtagjai biometrikus adatfelvétele és aláírásaik hitelesítése.

Eljárás ideje: 2 nap

 

Külföldön, Magyarország Nagykövetségén:

A kötvény ellenértékének és a kezelési díjának bankszámlán történő jóváírását követő 5 munkanapon belül futárszolgálattal juttatjuk el a kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat befektetőnek. A dokumentumokkal az állampolgárságának megfelelő, illetékes Nagykövetségen, általunk előzetesen megkért időpontban személyesen nyújthatja be a letelepedési engedély kérelmet/kérelmeket. Ennek során történik meg a befektető és családtagjai biometrikus adatfelvétele és aláírásaik hitelesítése.

Eljárás ideje: 14 nap

Személyes megjelenés mindkét esetben kötelező!

Szükséges dokumentumok (személyenként):

  • Érvényes útlevél eredeti példánya,
  • Magyarországi tartózkodást igazoló irat (pl. vízum),
  • Az útlevél minden számozott oldalának másolata,
  • Lakásbérleti szerződés, saját lakás esetén hiteles tulajdoni lap másolata,
  • bérelt ingatlan hiteles tulajdoni lap másolata,
  • 2 db igazolványkép / fő,
  • 000 Ft / 60 EUR illetékbélyeg / fő,
  • diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott házassági anyakönyvi kivonat hiteles fordítása,
  • diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott születési anyakönyvi kivonatok és erkölcsi bizonyítványok hiteles fordításai,
  • diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott, az eltartás jogcímét igazoló okmányok hiteles fordításai

A befektetőnek és családtagjainak kérelmének benyújtása időben eltérhet, mivel a családtagok családegyesítési eljárás keretében jutnak a program nyújtotta jogokhoz.

Eljárási ideje: 30 perc / fő

Elbírálás, engedély kiadás

A benyújtott kérelem gyorsított eljárásban kerül elbírálásra a Magyarországi Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál, a pozitív elbírálást követően legyártásra kerül a letelepedési engedély.

Bírálati eljárás ideje: 30 nap

Gyártási eljárás ideje: 21 nap

Letelepedési engedély átvétele

A legyártott kártyát / kártyákat cégünk veszi át és a Befektető utasításának megfelelően juttatja el azt / azokat számára. Az átvétel történhet befektető által, vagy befektető megbízottja által Magyarországon személyesen, vagy futárszolgálattal Befektető által megadott bármely címre megküldve.

Kötvény jegyzés igazolása

A Befektető által finanszírozott letelepedési államkötvény jegyzési folyamata a letelepedési engedély kiadásának napján indul, melynek végén a Magyar Parlament Gazdasági és Informatikai Bizottsága által kötvény jegyzéssel megbízott cég kiállítja a befektető kötvényét. Az így elkészült értékpapír a Befektető által meghatározott módon kerül átadásra számára.

Eljárás ideje: 45 nap

Személyi igazolvány átvétele

Befektető a legyártott letelepedési engedély és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal határozatával együtt a magyarországi Kormányablakokban kezdeményezheti személyesen a személyi igazolvány és lakcímkártya igénylése.

Eljárási idő: 8 nap

 

Telepedj le Magyarországon,

élj az Európai Unióban!

Hungarian State Bond_logo